Motor diesel

Quiz by: tecnoloxia    
Video by:

Description: Funcionamento dun motor diésel
Low Intermediate
Cantos tempos ten o ciclo do motor diesel?
No primeiro tempo (admision) o piston absorbe
No segundo tempo (compresion) que temperatura alcanzase?
O combustible (gasoleo) introducese mediante
No tercer tempo (explosion) o combustible inflamase
Que elemento unido ao cegonal absorbe a enerxia producida na explosion?
No cuarto tempo (escape)
There is no transcript for this quiz.
There are no notes for this quiz.